3. Begrippen

Hogerwal en lagerwal

In het plaatje hierboven staat al aangeven wat hoger- en lagerwal is, maar toch zal ik het nog even kort uitleggen. Hoe hoog de wal is maakt niks uit, dat had je misschien al begrepen, maar wat is het dan wel? Hogerwal is de wal waar de wind vanaf blaast en lagerwal is de wal waar de wind naartoe blaast. Simpel toch? Dit is heel belangrijk om te weten als we willen aanleggen, omdat er verschillende manieren van aanleggen zijn voor hogerwal en lagerwal.

Je hebt vast wel eens van stuurboord en bakboord gehoord, maar wat is het nou eigenlijk? Ook dit is eigenlijk heel eenvoudig: stuuRboord is Rechts (als je met je gezicht naar de voorkant van de boot gericht staat) en baKboord is linKs. (In het plaatje is SB stuurboord en BB bakboord.)

Loef- en lijzijde

Ook de begrippen die in dit plaatje zijn weergegeven zijn heel makkelijk. De loefzijde is de hoge kant van de boot, de lijzijde de lage kant. Het is namelijk zo dat de boot (een beetje) scheef komt te liggen doordat de wind in de zeilen blaast. De wind komt altijd aan de loefzijde de boot binnen en gaat de boot weer uit aan de lijzijde.

Wat heel belangrijk is om te weten is dat je altijd aan de loefzijde van de boot zit als je aan het roer zit en de zeilen bedient. Op die manier kan je goed op je zeilen letten ('een oogje in het zeil houden') en kan je ook goed zien wat er voor de boot gebeurt: je kijkt namelijk langs de zeilen.

> Deel 4